SEKSUOLOG RADZI

Partnerzy

” Seksualność ( zdrowa lub dysfunkcjonalna) jest zbyt istotnym zagadnieniem,

aby pozostawić ją w rękach amatorów lub dyletantów ”.

Andrzej Depko  

COPYRIGHT 2016-2020

KONTAKT:

 

andrzej@depko.pl

Havelock Ellis

"Seks leży u podstaw życia.

Ania@depko.pl

Nigdy nie nauczymy się szanować życia, dopóki nie dowiemy się jak rozumieć seks"                          

”Chuć czyli normalne rozmowy o perwersyjnym seksie”

 

Autor: Ewa Wanat, Andrzej Depko,

wydanie: 1,

rok wydania: 2012,

Wydawnictwo: Wielka Litera,

ISBN: 978-83-63387- 48-8

”Pytania do seksuologa”

 

Autor: Andrzej Depko,

wydanie: 1,

rok wydania: 2005,

Wydawnictwo: Wiedza i Życie HACHETTE LIVRE,

ISBN: 83-7184-401-8, str.: 360.

 

”Kochaj się długo i zdrowo”

 

Autor: Andrzej Depko,

wydanie: 1,

rok wydania: 2008,

Wydawnictwo: Wydawnictwo Jacek Santorski & Co,

ISBN 978 – 83 – 7554 – 078 – 9, str:348

”Love story nastolatka. 100 pytań o seks”

 

Autor: Andrzej Depko,

wydanie: 1,

rok wydania: 2009,

Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,

ISBN:978-83-02-10477-0

Prace opublikowane / pisma recenzowane:

 

Krajowe:

 

” Medycyna seksualna wczoraj ” Przegląd Seksuologiczny ” Andrzej Depko, 2005; 1: 11 -14 ( ISSN 1734-1280)

 

” Pionierzy medycyny seksualnej ” Przegląd Seksuologiczny ” Andrzej Depko 2005; 3: 26 – 32 ( ISSN 1734-1280)

 

” Ocena bezpieczeństwa i skuteczności wardenafilu w warunkach życia codziennego: międzynarodowe badanie obserwacyjne 5373 polskich chorych po wprowadzeniu leku na rynek ” Piotr Trypens, Andrzej Depko, Rolad Dadej, Urologia Polska 2006; 59;4: 312-318

 

” Korelacje pomiędzy twardością i jakością erekcji a domeną funkcji erekcyjnej, poczuciem własnej wartości oraz satysfakcji z leczenia ” Andrze Depko, Przegląd Seksuologiczny 2007; 7:5 -11

 

”  Zagadnienia masturbacji w polskim piśmiennictwie na początku XX wieku ” Andrzej Depko, Przegląd Seksuologiczny 2007; 9: 5 - 13

 

” Ocena populacji mężczyzn z zaburzeniami erekcji ” Andrzej Depko, Przegląd Seksuologiczny 2007; 9 :5-9

 

” Reformy seksualne w Europie i w Polsce w okresie międzywojennym” Andrzej Depko, Sylwia Jędrzejewska. Przegląd Seksuologiczny 2008; 11: 5-9

 

” Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego a zaburzenia erekcji ” Andrzej Depko, Sylwia Jędrzejewska, Zbigniew Lew Starowicz, Przegląd Seksuologiczny 2009; 18: 18 - 23

 

” Otyłość, nadciśnienie tętnicze a dysfunkcje seksualne ” Andrzej Depko, Nadciśnienie tętnicze 2009, 3: 139-143

 

Problemy kliniczne w terapii zaburzeń preferencji seksualnych. Część I.

Piotr Gałecki, Monika Talarowska, Antoni Florkowski, Joanna Mossakowska, Andrzej Depko. Curr. Probl. Psychiat. 2010; (tom 11), 3:183-186,

Problemy kliniczne w terapii zaburzeń preferencji seksualnych. Część II.

Piotr Gałecki, Monika Talarowska, Antoni Florkowski, Joanna Mossakowska, Andrzej Depko. Curr. Probl. Psychiat. 2010; (tom 11), 3:187-192,

Współczesne metody postępowania terapeutycznego w pedofilii. Dominika Berent, Andrzej Depko, Monika Talarowska, Antoni Florkowski, Piotr Gałecki.

Farmakoter. Psychiat. Neurol. 2010; (T. 26), nr 3-4:165-172

 

Przedwczesny wytrysk - definicja, podział i współczesne możliwości terapeutyczne. Część I. Gałecki Piotr, Depko Andrzej, Bobińska Kinga, Mossakowska-Wójcik Joanna, Ciosek Małgorzata, Mazur Joanna, Talarowska Monika. Curr Probl Psychiatry 2011; (tom 12), 1: 41-46

 

Przedwczesny wytrysk - definicja, podział i współczesne możliwości terapeutyczne. Część II Gałecki Piotr, Depko Andrzej, Bobińska Kinga, Mossakowska-Wójcik Joanna, Ciosek Małgorzata, Mazur Joanna, Talarowska Monika

Curr Probl Psychiatry 2011; ( tom 12), 1:47-55

 

Charakterystyka i leczenie dysfunkcji seksualnych w depresji (cz. I) Gałecki Piotr, Florkowski Antoni, Depko Andrzej, Wożniak Aneta, Talarowska Monika Pol. Merk. Lek. 2011; (Tom: XXXI), 183: 193-196

 

Charakterystyka i leczenie dysfunkcji seksualnych w depresji (cz. II) Gałecki Piotr, Florkowski Antoni, Depko Andrzej, Wożniak Aneta, Talarowska Monika Pol. Merk. Lek. 2011; (Tom: XXXI), 184: 256-259

 

Vulvodynia – epidemiologia, etiologia i klasyfikacja. Część 1. Katarzyna Wachowska, Antoni Florkowski, Agata Orzechowska, Monika Talarowska, Dominika Berent, Andrzej Depko, Hanna Moczulska, Tamara Michalska, Piotr Gałecki – Przegląd Menopauzalny 2012; 4: 269–274

Vulvodynia – epidemiologia, etiologia i klasyfikacja. Część 2. Katarzyna Wachowska, Antoni Florkowski, Agata Orzechowska, Monika Talarowska, Dominika Berent, Andrzej Depko, Hanna Moczulska, Tamara Michalska, Piotr Gałecki – Przegląd Menopauzalny 2012; 5: 364–371

 

Zjawisko orgazmu z perspektywy kobiet i mężczyzn – część I Piotr Gałecki, Andrzej Depko, Sylwia Jędrzejewska, Monika Talarowska – Polski Merkuriusz Lekarski, 2012; (tom 33), 193: 48-50

Zjawisko orgazmu z perspektywy kobiet i mężczyzn – część II. Piotr. Gałecki, Andrzej Depko, Sylwia Jędrzejewska, Monika Talarowska – Polski Merkuriusz Lekarski, 2012; ( tom 33), 194:120-123

- zagraniczne

 

” In Men With Erectile Dysfunction, Satisfaction With Quality of Erections Correlates With Erection Hardness, Treatment Satisfaction, and Emotional Well-Being ”

Kaminetsky J, Depko A, Ströberg P, Buvat J, Tseng L-J, Stecher V The Journal of Sexual Medicine, 2009; 6: 800 – 808

 

”Quality of erections in men treated with flexible dose sildenafil for erectile dysfunction ” Ates Kadioglu, MD; Walther Grohmann, MD; Andrzej Depko, MD; Franklin Sun, MS, MPhil; Ivan P. Levinson, MD; Suzanne Collins The Journal of Sexual Medicine, 2008; 5:726-734

 

 

Pozostałe książki:

 

”Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych” Autor: Krzysztof Eichstaedt, Piotr Gałecki, Andrzej Depko,

rok pierwszego wydania:2012, rok wydania drugiego: 2014. Wydawnictwo: LexisNexis, ISBN: 978-83-278-0625-3

 

”Nowe opcje terapeutyczne u pacjentów z przedwczesnym wytryskiem” red. Andrzej Depko, Piotr Radziszewski. wydanie:1, rok wydania:2013, Wydawnictwo: ERMedical, ISBN 978-83-930626-8-3

 

” Jak przełamać tabu przedwczesnego wytrysku – zasady komunikacji pacjent – lekarz ” red. Andrzej Depko, Piotr Radziszewski. wydanie:1, rok wydania:2013, Wydawnictwo: ERMedical, ISBN 978-83-930626-9-0

 

”Wybrane zagadnienia z uroseksuologii dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej” red. Piotr Radziszewski, Andrzej Depko. wydanie:1, rok wydania:2015, Wydawnictwo: ERMedical, ISBN 978-83-64187-07-0

 

 

Rozdziały w książkach:

 

” Historia seksuologii ” Andrzej Depko, w : ” Podstawy seksuologii ” red. Zbigniew Lew-Starowicz, Violetta Skrzypulec wydanie: 1, rok wydania: 2010, wydawnictwo: PZWL, ISBN: 978-83-20 -03618- 3,  ilość stron: 376

 

” Fizjologia reakcji seksualnej mężczyzn ” Andrzej Depko,  w : ” Podstawy seksuologii ” red. Zbigniew Lew-Starowicz, Violetta Skrzypulec wydanie: 1, rok wydania: 2010, wydawnictwo: PZWL, ISBN: 978-83-20 -03618- 3,  ilość stron: 376

 

” Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną ” Andrzej Depko

w: ” Niepełnosprawność intelektualna - etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia” red. Kinga Bobińska, Tadeusz Pietras, Piotr Gałecki. Wydanie: 1, rok wydania: 2012, wydawnictwo Continuo. ISBN:978-83-62182-20-6

 

 

Tytuły referatów wygłoszonych na zjazdach i konferencjach naukowych:

 

Krajowe:

 

” Elementy wywiadu na temat zaburzeń erekcji - spojrzenie seksuologa ” Szkoła ED Pfizer University of Urology Warszawa, 28.02 - 01.03.2003 r.

 

” Leczenie zaburzeń erekcji – nadzieje, mity, wierzenia a współczesne leki ”

XI Ogólnopolska Konferencja Seksuologiczna ” Seksuologia kliniczna XXI wieku ”.

Kazimierz Dolny, 24 – 26.10.2003 r.

 

” Zaburzenia erekcji u pacjentów z cukrzycą ” Sympozjum Kolegium Lekarzy Rodzinnych ” Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej a rozpoznanie i leczenie cukrzycy ” Zielona Góra 28.02.2004 r.

 

” Medycyna seksualna wczoraj ” XLI Zjazd Psychiatrów Polskich, Warszawa, 17-19.06.2004 r.

 

” Medycyna seksualna jutro ” XLI Zjazd Psychiatrów Polskich, Warszawa, 17-19.06.2004 r.

 

” Profilaktyka internetowego uzależnienia od seksu ” Robert Kamiński, Andrzej Depko

Międzynarodowa konferencja ” Profilaktyka w medycynie ” Katowice, 24 -25.09.2004

Sesja X seksuologiczna

 

” Zalety i wady oraz możliwości i ograniczenia internetowych konsultacji lekarskich w zakresie seksuologii ” Andrzej Depko, Międzynarodowa konferencja ” Profilaktyka w medycynie ” Katowice, 24 -25.09.2004. Sesja plakatowa

 

” Zaburzenia erekcji u pacjenta z cukrzycą ” VII Szkoła Interny Kliniki Nowej

Warszawa Miedzeszyn 01-03.10 2004 r. Sesja diabetologiczna

 

” Leczenia zaburzeń erekcji. Dokąd zmierzamy? Nowe Perspektywy ”

XII Ogólnopolska Konferencja Seksuologiczna ” Wyzwania i postępy współczesnej seksuologii ”. Sterdyń, 18 – 21.11.2004 r.

 

” Metody leczenia zaburzeń erekcji w XX wieku. Rys historyczny ”

XII Ogólnopolska Konferencja Seksuologiczna ” Wyzwania i postępy współczesnej seksuologii ”. Sterdyń, 18 – 21.11.2004 r.

 

” Leczenie zachowań masturbacyjnych w XX wieku. Rys historyczny ”

XII Ogólnopolska Konferencja Seksuologiczna ” Wyzwania i postępy współczesnej seksuologii ”. Sterdyń, 18 – 21.11.2004 r.

 

” Problemy z potencją a internet ” IX Ogólnopolskie Sympozjum Diabetologiczne,

III Ogólnopolskie Forum Profilaktyki i Leczenia Otyłości, Toruń, 17-18.09.2005 r. Sesja VIII

 

” Poczucie jakości życia u mężczyzn z zaburzeniami erekcji ” Anna Żur, Monika Flaszyńska, Andrzej Depko

XIII Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Seksuologicznego Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej ” Seksualność a jakość życia człowieka ”. 21-23.10.2005 r. Warszawa

Sesja seksuologii klinicznej – Zaburzenia seksualne u mężczyzn

 

” Kobiety jako sprawcy nadużyć seksualnych wobec małoletnich ”

XIII Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Seksuologicznego Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej ” Seksualność a jakość życia człowieka ”. 21-23.10.2005 r. Warszawa

Sesja seksuologii sądowej.

 

”Pacjent dewiacyjny w praktyce urologicznej ” Andrzej Depko, Sławomir Jakima Ogólnopolska Konferencja Zaburzenia Seksualne – Postępy w Leczeniu Białowieża 12-14.01.2007 r.

 

” Zaburzenia seksualne u pacjentów otyłych ”Andrzej Depko, VIII Kongres Medycyny Rodzinnej ” U źródeł zdrowia ” Wisła, 05-08.06.2008 r.  

 

” Ocena rozwoju psychoseksualnego sprawców przestępstw motywowanych seksualnie ” Andrzej Depko. XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego ” Seksualność człowieka – zdrowie, patologia, leczenie ” Warszawa, 20-21.10.2007 r. Sesja seksuologii sądowej

 

” Zabójstwa na tle seksualnym a mord z lubieżności ”Andrzej Depko, Alicja Błażejewska, Sylwia Jędrzejewska, Ogólnopolska Konferencja Zaburzenia Seksualne – Postępy w Leczeniu Białowieża 13-15.01.2008 r.

 

” Leczenie zaburzeń  płciowych pochodzenia psychicznego na przełomie  XIX i XX wieku ” Andrzej Depko, Sylwia Jędrzejewska. II Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej ” Postępy diagnostyki i terapii w medycynie seksualnej ”, Toruń 26-28.09.2008 r.

 

” Badanie podmiotowe w nadwyrężeniach systemu płciowego na przełomie XIX i XX wieku ” Andrzej Depko, Sylwia Jędrzejewska. II Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej ” Postępy diagnostyki i terapii w medycynie seksualnej ”, Toruń 26-28.09.2008 r.

 

” Satysfakcja seksualna, a metody stosowanej antykoncepcji w ocenie kobiet aktywnych seksualnie. Doniesienie wstępne ” Andrzej Depko, Tomasz Leonowicz,  Zofia Wieczerzak,  Zbigniew Raj,  Sylwia Jędrzejewska. II Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej ” Postępy diagnostyki i terapii w medycynie seksualnej ”, Toruń 26-28.09.2008 r.

 

” Twardość prącia a poziom uzyskiwanej satysfakcji w ocenie kobiet aktywnych seksualnie. Doniesienie wstępne. ” Andrzej Depko, Tomasz Leonowicz,  Zofia Wieczerzak,  Zbigniew Raj,  Sylwia Jędrzejewska. II Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej ” Postępy diagnostyki i terapii w medycynie seksualnej ”, Toruń 26-28.09.2008 r.

 

” Uwarunkowania fizjologiczne i psychologiczne udanego życia seksualnego człowieka ”Andrzej Depko.  XII Festiwal Nauki, Warszawa 19-28.09.2008 r.

 

 

Zagraniczne:

 

” The real-life safety and efficacy of vardenafil: An international post-marketing surveillance study - results from 5373 Polish patients ” Piotr Trypens, Andrzej Depko, Roland Dadej, Harald Landen IX Kongres Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej 03-06.12.2006 Wiedeń, sesja plakatowa: ” General Issues in Sexual Medicine ” PP-06-290

 

” Erection hardness and quality correlate with erectile function, emotional well-being, and treatment satisfaction: Double-blind, placebo-controlled multinational trial of Viagra® (Sildenafil Citrate) ” Andrzej Depko, Ates Kadioglu, Walther Grohmann, Ivan Levinson, Martin Carlsson, Suzanne Collins, IX Kongres Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej 03-06.12.2006 Wiedeń, sesja plakatowa moderowana: ” Pharmacology  ” MP-02-086

 

” Improvement in erection hardness for men with milder erectile dysfunction is associated with improvements in measures of psychosocial well-being ”

Ates Kadioglu, Walther Grohmann, Andrzej Depko, Ivan Levinson, Martin Carlsson,

IX Kongres Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej 03-06.12.2006 Wiedeń, sesja plakatowa moderowana: ” Pharmacology  ” MP-02-089

 

” Increased erection hardness in men treated with flexible-dose Viagra® (Sildenafil Citrate) in a double-blind, placebo-controlled multinational trial with open-label extension ” Ates Kadioglu, Walther Grohmann, Andrzej Depko, Ivan Levinson, Franklin Sun, Suzanne Collins, IX Kongres Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej 03-06.12.2006 Wiedeń, sesja główna: ” Pharmacology  ” P-04-030

 

” Erection hardness correlates positively with score on the quality of erection questionnaire (qeq): A double-blind, placebo-controlled multinational trial of flexible-dose Viagra® (Sildenafil Citrate) “Andrzej Depko, Ates Kadioglu, Walther Grohmann, Ivan Levinson, Franklin Sun, Suzanne Collins, IX Kongres Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej 03-06.12.2006 Wiedeń, sesja plakatowa: ” Pharmacology  ” PP-01-168

 

” Increased erection hardness correlates with improved erectile function, self esteem, confidence and satisfaction in men with erectile dysfunction ( ED) treated with Viagra® (Sildenafil Citrate) in a multinational, double-blind, placebo-controlled (DBPC) trial with open-label (OL ) extension ” Ates Kadioglu, Walther Grohmann, Andrzej Depko, Franklin Sun, Suzanne Collins,  Kongres Europejskiego Towarzystwa Urologicznego, 21-24.03.2007, Berlin. sesja plakatowa moderowana: ” Medical therapy for erectile dysfunction: basic and clinical  ” P-227

 

” Evaluation of the population of men with erectile dysfunction In Poland. Risc factors for erectile dysfunction. ” Andrzej Depko, Tomasz Leonowicz, Zbigniew Raj, Zofia Wieczerzak, Adam Jurgilewicz. X Kongres Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej 03-06.11.2007 Lizbona, sesja plakatowa: Risc Factors P -

 

” Evaluation of the population of men with erectile dysfunction In Poland. Characteristics of treatment methods for erectile dysfunction.” Andrzej Depko, Tomasz Leonowicz, Zbigniew Raj, Zofia Wieczerzak, Adam Jurgilewicz.

X Kongres Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej 03-06.11.2007 Lizbona, sesja plakatowa:

 

Evaluation of the population of men with erectile dysfunction In Poland. Sources of knowledge about sexuality ”. Andrzej Depko, Tomasz Leonowicz, Zbigniew Raj, Zofia Wieczerzak, Adam Jurgilewicz.

X Kongres Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej 03-06.11.2007 Lizbona, sesja plakatowa:

 

Książki i publikacje

”Bez pruderii czyli 50 twarzy Polaka w łóżku”

 

Autor: Andrzej Depko, Edyta Hetmanowska, Iga Przybyszewska,

wydanie: 1,

rok wydania: 2015,

Wydawnictwo: PWN,

ISBN 978-83-7705-926-9

”Chciałabym, chciała... O czym marzą Polki w łóżku”

 

Autor: Andrzej Depko, Sylwia Jędrzejewska

wydanie: 1,

rok wydania: 2017,

Wydawnictwo: Wielka Litera

Recenzje:

”Zbrodnia i seks. Kim są i jak działają przestępcy seksualni"

 

Autor: Andrzej Depko, Dellfina Dellert

wydanie:1,

rok wydania: 2019 (premiera 13.11.2019),

Wydawnictwo: Agora

”Intymność. Co robić i czego nie robić, żeby być razem i cieszyć się sobą”

 

Autor: Anna Golan, Andrzej Depko

wydanie: 1,

rok wydania: 2018,

Wydawnictwo: Charaktery

 

”Wybrane zagadnienia z uroseksuologii dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej ”  

 

red. Piotr Radziszewski, Andrzej Depko,

wydanie:1,

rok wydania:2015,

Wydawnictwo: ERMedical,

ISBN 978-83-64187-07-0

”Nowe opcje terapeutyczne u pacjentów z przedwczesnym wytryskiem

 

Autor: Andrzej Depko, Piotr Radziszewski,

wydanie:1,

rok wydania:2013,

Wydawnictwo: ERMedical,

ISBN 978-83-930626-8-3

 

”Jak przełamać tabu przedwczesnego wytrysku – zasady komunikacji pacjent – lekarz”

 

red. Andrzej Depko, Piotr Radziszewski,

wydanie:1,

rok wydania:2013,

Wydawnictwo: ERMedical,

ISBN 978-83-930626-9-0  

”Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa

oraz seksuologa w sprawach karnych”

 

Autor: Krzysztof Eichstaedt, Piotr Gałecki, Andrzej Depko,

rok pierwszego wydania:2012,

rok wydania drugiego: 2014,

rok wydania trzeciego:2017,

Wydawnictwo: LexisNexis,

ISBN: 978-83-278-0625-3

 

”Skuteczna farmakoterapia zaburzeń erekcji. Czy tadalafil powinien być lekiem dostępnym bez recepty? Opinia ekspercka”

 

Autorzy: Andrzej Depko, Marek Krzystanek , Marcin Wełnicki, Tomasz Borkowski, Violetta Skrzypulec-Plinta, Artur Mamcarz

wydanie: 1,

rok wydania: 2020,

Wydawnictwo: Mecical Education. Warszawa 2020