SEKSUOLOG RADZI

Partnerzy

” Seksualność ( zdrowa lub dysfunkcjonalna) jest zbyt istotnym zagadnieniem,

aby pozostawić ją w rękach amatorów lub dyletantów ”.

Andrzej Depko  

COPYRIGHT 2016-2020

KONTAKT:

 

andrzej@depko.pl

Havelock Ellis

"Seks leży u podstaw życia.

Ania@depko.pl

Nigdy nie nauczymy się szanować życia, dopóki nie dowiemy się jak rozumieć seks"                          

Kwestionariusz SHIM

Kwestionariusz SHIM (The Sexual Health Inventory for Men) znany również jako IIEF-5 służy do oceny nasilenia zaburzeń erekcji w skali punktowej od 0 do 25 na podstawie odpowiedzi udzielonych na 5 pytań, oceniających sprawność seksualną mężczyzny w okresie minionych 6 miesięcy. Kwestionariusz IIEF-5 jest bardzo dobrym i wiarygodnym narzędziem  diagnostycznym służącym do oceny ewentualnych zaburzeń erekcji i stopnia jego ciężkości. Został przetłumaczony na 32 języki. Jego wypełnienie zabiera jedynie kilka minut. Mężczyzna może wypełnić ten kwestionariusz w poczekalni, albo jeśli tak woli, wypełnić go w domu i przynieść na wizytę do lekarza. Kwestionariusz SHIM jest szczególnie polecany do stosowania w gabinetach lekarzy wszystkich specjalności, jako proste i wygodne narzędzie do szybkiej diagnostyki przesiewowej pacjentów pod kątem występowania u nich  zaburzeń erekcji.

Kwestionariusz SHIM ( IIEF-5)

 

Imię i nazwisko pacjenta: …………………………

Data badania: ………………………………………....

 

Prawidłowe życie seksualne jest jednym z elementów ogólnego zdrowia fizycznego i emocjonalnego. Zaburzenia wzwodu prącia ( określane też mianem impotencji) są jedną z częstszych dolegliwości dotyczących sfery życia seksualnego. Istnieje wiele możliwości leczenia zaburzeń wzwodu. Poniższy kwestionariusz zaprojektowano tak, aby był pomocny Panu i Pańskiemu lekarzowi w stwierdzeniu, czy występują u Pana zaburzenia wzwodu. W przypadku ich stwierdzenia może Pan omówić ze swoim lekarzem dostępne możliwości leczenia.    

 

Przy każdym pytaniu kwestionariusza postawiono kilka odpowiedzi. Proszę zakreślić tylko jedną, która najlepiej oddaje Pańskie odczucia.

 

W ciągu ostatnich 6 miesięcy:

 

1. Jak ocenia Pan swoją pewność, że może Pan osiągnąć i utrzymać erekcję?

 

Bardzo nisko 1

Nisko   2

Umiarkowanie 3

Wysoko   4

Bardzo wysoko 5

 

2. Jeśli erekcja wystąpiła w wyniku stymulacji seksualnej, jak często była nasilona na tyle, że umożliwiała odbycie stosunku płciowego?

 

Nie było aktywności seksualnej 0

Prawie nigdy lub nigdy 1

Kilkakrotnie (znacznie rzadziej, niż co drugi raz) 2

Czasami (mniej więcej co drugi raz) 3

Wielokrotnie (znacznie częściej, niż co drugi raz) 4

Prawie zawsze lub zawsze 5

 

3. Jak często podczas stosunku płciowego był Pan w stanie utrzymać erekcję?

 

Nie podejmowałem stosunków płciowych 0

Prawie nigdy lub nigdy 1

Kilkakrotnie (znacznie rzadziej, niż co drugi raz) 2

Czasami (mniej więcej co drugi raz) 3

Wielokrotnie (znacznie częściej, niż co drugi raz) 4

Prawie zawsze lub zawsze 5

 

4. Jak trudno było Panu utrzymać erekcję do zakończenia stosunku płciowego?

 

Nie podejmowałem stosunków płciowych 0

Niezwykle trudno 1

Bardzo trudno 2

Trudno 3

Niezbyt trudno 4

Nie miałem trudności 5

 

5. Jeśli podejmował Pan stosunek płciowy, jak często dostarczał on Panu satysfakcji?

 

Nie podejmowałem stosunków płciowych 0

Prawie nigdy lub nigdy 1

Kilkakrotnie (znacznie rzadziej, niż co drugi raz) 2

Czasami (mniej więcej co drugi raz) 3

Wielokrotnie (znacznie częściej, niż co drugi raz) 4

Prawie zawsze lub zawsze 5

 

WYNIK (suma punktów): ..................................

 

Wynik 21 punktów lub mniej, może świadczyć o objawach zaburzeń wzwodu.

W takim przypadku powinien Pan zasięgnąć porady lekarza.