Sex leży u podstaw życia.
Nigdy nie nauczymy się szanować życia, dopóki nie dowiemy się jak rozumieć seks”.
Havelock Ellis
Seks jest dziedziną życia człowieka, która od jego zarania do dnia dzisiejszego wzbudza wiele zainteresowań i emocji. Jest to potężna siła, która odgrywa ważną rolę w życiu każdego z nas. Niezależnie od naszego nastawienia do seksualności –  od akceptującego u jednych do wypierającego u innych.
 
Psychiczne pożądanie kontaktów seksualnych i fizyczna możliwość ich spełnienia dają podstawy do budowania poczucia własnej wartości, godności i oceny siebie w roli partnera życiowego i seksualnego. Dotyczy to zarówno kobiet i mężczyzn. Udane życie seksualne zapewnia obydwojgu poczucie szczęścia i samorealizacji.
 
Z seksem jest podobnie jak z innymi sprawami w życiu. Dopóki one dobrze funkcjonują, jak np.: zdrowie, prawie nie uświadamiamy sobie ich znaczenia i wartości. Gdy tylko pojawią się problemy, wyłonią się trudności lub zaburzenia, dotąd pozornie nieważne i uboczne problemy skupiają na sobie naszą uwagę i poważnie nas zajmują. Znaczenie seksu najlepiej można ocenić wtedy, gdy w sferze tej dojdzie do zakłócenia lub zaburzeń seksualnych.
 
Wszyscy powinniśmy nauczyć się traktować zaburzenia seksualne, jak każdą inną chorobę. Skoro idziemy do kardiologa z bólem serca, do gastrologa z bólem brzucha czy stomatologa z bólem zęba, tak też w przypadku zaburzeń utrudniających współżycie seksualne, normą powinno być zgłaszanie się do lekarza seksuologa.
 
W zakres działalności lekarza, specjalisty seksuologa wchodzą nie tylko problemy wiążące się ze zdrowiem człowieka, ale również ze stylem i sensem jego życia.
 
Seksuologia kliniczna zajmuje się wszelkimi zaburzeniami psychogennymi i organicznymi (chorobowymi), które utrudniają prowadzenie satysfakcjonującego życia seksualnego.
 
Praca lekarza specjalisty seksuologa obejmuje:
– ustalenie etiologii zaburzeń seksualnych,
– ich wielowymiarową diagnostykę,
– opracowywanie i prowadzenie skutecznej  terapii zaburzeń seksualnych. Wybór metody leczenia zależy od rodzaju dysfunkcji, czyli jej etiologii.
W XXI wieku większość problemów w sferze seksualnej można już skutecznie rozwiązać.
 
Serdecznie zapraszam.
Andrzej Depko