SEKSUOLOG RADZI

Partnerzy

” Seksualność ( zdrowa lub dysfunkcjonalna) jest zbyt istotnym zagadnieniem,

aby pozostawić ją w rękach amatorów lub dyletantów ”.

Andrzej Depko  

COPYRIGHT 2016-2020

KONTAKT:

 

andrzej@depko.pl

Havelock Ellis

"Seks leży u podstaw życia.

Ania@depko.pl

Nigdy nie nauczymy się szanować życia, dopóki nie dowiemy się jak rozumieć seks"                          

Seks jest dziedziną życia człowieka, która od jego zarania do dnia dzisiejszego wzbudza wiele zainteresowań i emocji. Jest to potężna siła, która odgrywa ważną rolę w życiu każdego z nas. Niezależnie od naszego nastawienia do seksualności –  od akceptującego u jednych do wypierającego u innych.

 

Psychiczne pożądanie kontaktów seksualnych i fizyczna możliwość ich spełnienia dają podstawy do budowania poczucia własnej wartości, godności i oceny siebie w roli partnera życiowego i seksualnego. Dotyczy to zarówno kobiet i mężczyzn. Udane życie seksualne zapewnia obydwojgu poczucie szczęścia i samorealizacji.

 

Z seksem jest podobnie jak z innymi sprawami w życiu. Dopóki one dobrze funkcjonują, jak np.: zdrowie, prawie nie uświadamiamy sobie ich znaczenia i wartości. Gdy tylko pojawią się problemy, wyłonią się trudności lub zaburzenia, dotąd pozornie nieważne i uboczne problemy skupiają na sobie naszą uwagę i poważnie nas zajmują. Znaczenie seksu najlepiej można ocenić wtedy, gdy w sferze tej dojdzie do zakłócenia lub zaburzeń seksualnych.

 

Wszyscy powinniśmy nauczyć się traktować zaburzenia seksualne, jak każdą inną chorobę. Skoro idziemy do kardiologa z bólem serca, do gastrologa z bólem brzucha czy stomatologa z bólem zęba, tak też w przypadku zaburzeń utrudniających współżycie seksualne, normą powinno być zgłaszanie się do lekarza seksuologa.

 

W zakres działalności lekarza, specjalisty seksuologa wchodzą nie tylko problemy wiążące się ze zdrowiem człowieka, ale również ze stylem i sensem jego życia.

 

Seksuologia kliniczna zajmuje się wszelkimi zaburzeniami psychogennymi i organicznymi (chorobowymi), które utrudniają prowadzenie satysfakcjonującego życia seksualnego.

 

Praca lekarza specjalisty seksuologa obejmuje:

- ustalenie etiologii zaburzeń seksualnych,

- ich wielowymiarową diagnostykę,

- opracowywanie i prowadzenie skutecznej  terapii zaburzeń seksualnych. Wybór metody leczenia zależy od rodzaju dysfunkcji, czyli jej etiologii.

W XXI wieku większość problemów w sferze seksualnej można już skutecznie rozwiązać.

 

Serdecznie zapraszam.

Andrzej Depko