Bodźce słuchowe

Wszyscy wielcy kochankowie, wiedzieli, iż sukces w kolejnych podbojach serc niewieścich uzależniony jest od finezji w prowadzeniu erotycznych rozmów z kobietami. A podatność kobiet na flirt uzależniona jest od czułości ich miłosnych wyznań.
 
Na stopień narastania podniecenia seksualnego u kobiet i mężczyzn wpływają odmienne czynniki. Mężczyźni są bardziej wyczuleni na bodźce wzrokowe, a kobiety na wrażenia słuchowe. Różnica w intensywności reagowania na bodźce słuchowe i wzrokowe tkwi w odmienności w budowie systemu nerwowego i układu hormonalnego.  Różnice uwarunkowane są nie tylko tym, że kobiety przeciętnie lepiej słyszą niż mężczyźni, lecz również i tym, że mężczyźni lepiej słyszą tony niskie i średnie.  
 
Reaktywność na bodźce słuchowe u kobiet jest duża i uzależniona jest od treści i formy. Jak wynika z badań przeprowadzonych nad reakcjami seksualnymi kobiet na określone bodźce słuchowe, na kobiety najbardziej oddziaływują następujące typy bodźców (kolejność wg intensywności oddziaływania):
 
1. Wyznanie miłości od partnera;
2. Opis partnera podniecenia u siebie;
3. Opis odbioru podniecenia partnera;
4. Opis podniecenia u innych ludzi;
5. Zwierzenia z przeszłości seksualnej innej osoby;
6. Rozmowa typu obscenicznego;
7. Erotyczna rozmowa telefoniczna z partnerem.
 
Zmysł słuchu u kobiet odgrywa bardzo ważną rolę w inicjacji i przebiegu cyklu reakcji seksualnych, najcześciej na skutek utrwalonych skojarzeń warunkowych wiążacych się z przypomnieniem uprzednio przeżytych sytuacji seksualnych. Działanie stymujące mogą mieć zarówno poszczególne bodźce akustyczne (np. głos), jaki i kompozycje muzyczne, melodie, kojarzące się z sytuacją seksualną.
 
Znając zatem zapotrzebowanie kobiet na bodźce słowne, postarajmy się o aby ich nie zabrakło w relacjach z naszymi partnerkami. Słowo podobnie, jak dotyk wymaga improwizacji, wyczucia i sztuki. Śpiewane, szeptane, mruczane w zależności od sytuacji są nieocenioną metodą w rozbudzaniu miłości. Doświadczony kochanek pamięta, że oprócz słów, dla kobiety ważna jest również barwa i intonacja mowy. A potem………….. potem słowa tracą swoją magiczną moc, a zastępują je szepty,  westchnienia i jęki ekstazy.
 
Gdy po uniesieniu, napięcie seksualne obniża się wówczas  miejsce nieartykuowanych okrzyków zastępują ponownie słowa i miłosne zaklęcia.
 
W budowaniu klimatu erotycznego bardzo pomaga umiejętny dobór muzycznego podkładu. W zależności od upodobań i wrażliwości mogą być to utwory zarówno z obszaru muzyki klasycznej jak również muzyki typowo współczesnej. Ważne jest jednak abyśmy pamiętali, iż gdy wybrany rodzaj muzyki lub określona melodia stale tworzą oprawę dla miłosnych uniesień, po pewnym czasie stają się one stopniowo dla kobiety miosnym zawołaniem, sygnalizujacym rozkosz i ściśle z nią zwiazanym. U większości kobiet nawet po latach określony utwór muzyczny może wywoływać stany napięcia seksualnego i przywoływać wspomnienia chwil wspólnie spędzonych, pomimo tego, że z tym kochankiem już nic jej nie łączy.  Szekspir nazwał muzykę ” strawą miłosną „.