Zaburzenia erekcji, a depresja

Depresja jest jednym z najczęstszych, nawracających zaburzeń stanu psychicznego. Nazwa choroby jest myląca i sugeruje, że podstawowym jej objawem jest smutek, obniżenie nastroju i to widoczne dla otoczenia. Tymczasem depresja może przebiegać z zaburzeniami o takim stopniu nasilenia, że bywają one nie zauważone, tym samym nie mogą być one rozpoznane. Niektórzy pacjenci nadużywają alkoholu, leków uspokajających lub narkotyków, u innych stwierdza się demonstracyjne formy zachowań. Niekiedy chorzy skarżą się na znużenie, bezsenność, duszność, bóle serca i rozmaite bóle nie ustępujące po środkach przeciwbólowych. Przeważnie są to dolegliwości bólowe w obrębie przewodu pokarmowego, w okolicy serca, głowy i kręgosłupa. Taką postać depresji określa się mianem maskowanej.  
 
Ponad 70 % epizodów tej choroby dotyczy osób w wieku największej aktywności życiowej pomiędzy 18 a 45 rokiem życia.
 
Zaburzenia erekcji u mężczyzn, które występują często w przebiegu depresji wynikać mogą zarówno z samego przebiegu tej choroby, jak również jako efekt uboczny zastosowanego leczenia. W publikacjach naukowych przyjmuje się, że przeciętnie na dysfunkcję erekcyjną w depresji cierpi około 80 procent mężczyzn, zaś 63 % na zmniejszenie aktywności seksualnej.
 
Zaburzenia wzwodu w depresji wiążą się z różnymi problemami partnerskimi. W naszym kręgu kulturowym zaburzenie erekcji jest odbierane przez mężczyzn w sposób najbardziej dramatyczny spośród wszystkich zakłóceń harmonii seksualnej związku. W potocznej świadomości zdolność uzyskiwania silnego wzwodu członka jest symbolem ”prawdziwego ” mężczyzny. Dlatego mężczyzna czujący się ”impotentem ” ma zaburzone poczucie własnej wartości, następuje u niego znaczne obniżenie samooceny i to nie tylko w sferze seksualnej. Pojawienie się zaburzeń sprawności seksualnej wywołuje bardzo szybko paniczny lęk, zły nastrój, co wtórnie może pogarszać przebieg samej depresji oraz nakręca mechanizm błędnego koła, gdyż efektem pogorszenia stanu psychicznego jest zwiększenie problemów z erekcją.
 
U mężczyzn z depresją wystąpienie problemów ze wzwodem prowadzi do zmniejszenia aktywności seksualnej, a następnie do hipolibidemii.
 
W praktyce seksuolog spotyka się najczęściej z przypadkami osłabienia aktywności seksualnej w przebiegu farmakoterapii, a także z dominującym obrazem zaburzeń seksualnych w przebiegu depresji maskowanej. Jak wspomniałem wcześniej leki stosowane w leczeniu depresji mogą stać się przyczyną wystąpienia problemów z erekcją. W tym przypadku modyfikacja zastosowanego leczenie farmakologicznego daje dobre rezultaty, w drugim – trafna diagnoza i terapia ujawnionej depresji. Należy tu również wspomnieć, iż leczenie zaburzeń seksualnych, konfliktów małżeńskich, frustracji wiążących się z samotnością, rozwodem itp. może uchronić niejednego pacjenta przed rozwojem depresji.