Ciąża, a seks

W życiu każdej kobiety ciąża stanowi szczególny okres, któremu towarzyszy szereg zmian nie tylko w zakresie fizjologii, ale również psychiki. Doznania kobiety ciężarnej w wielu przypadkach są nie tylko jej udziałem, ale wpływają również na rozwój przyszłego dziecka ze wszystkimi możliwymi konsekwencjami.
W zdecydowanej większości przypadków ciąża nie pozostaje zupełnie bez wpływu na życie seksualne. Zmiany uwarunkowane zajściem w ciążę i rozwijaniem się płodu obejmują zjawiska somatyczne, jak i psychiczne, a więc siłą rzeczy oddziałują na sferą płciową.
 
Dla niektórych par sprawa jest oczywista: w czasie ciąży można się dalej kochać. Innym wątpliwości mogą zakłócać życie uczuciowe w ciągu całych dziewięciu miesięcy.
 
Potrzeba zaspokojenia seksualnego, w przypadku prawidłowo przebiegającej ciąży, utrzymuje się cały okres jej trwania, choć zapotrzebowanie na współżycie w znacznym stopniu zależy od przebiegu dotychczasowego pożycia oraz satysfakcji z nim związanej i rozmaicie kształtuje w zależności od przebiegu ciąży i jej okresu. Jak wiadomo, jednym z pierwszych objawów ciąży są zmiany w gruczołach piersiowych polegające na obrzmieniu otoczek brodawek sutkowych. Ze względu na znaczny wzrost naczyń i gruczołów w pierwszym trymestrze ciąży (pierwsze trzy miesiące) , następuje szybki wzrost objętości piersi. Pojawienie się wrażliwości bocznych powierzchni piersi (od strony pach) i szybki wzrost objętości to typowe oznaki ciąży u kobiet, które dotąd nie rodziły. Jaki to może mieć wpływ na życie seksualne? Otóż  pod wpływem bodźców seksualnych piersi nieródek ulegają przejściowemu wzrostowi (o około 25 %) w odpowiedzi na poziom napięcia seksualnego. Efektem nałożenia się reakcji przekrwienia i obrzmienia piersi  pod wpływem bodźców seksualnych na fizjologiczny wzrost objętości piersi w czasie ciąży jest występowanie wrażliwości i bolesności piersi pod wpływem stymulacji seksualnej we wczesnym okresie ciąży. Ból ten często zlokalizowany jest w nabrzmiałych brodawkach sutkowych i w ich przekrwionych otoczkach.
 
W drugim i trzecim trymetrze ciąży, nieródki znacznie rzadziej skarżą się na wrażliwość piersi powodowaną ciążą, czy też napięciem seksualnym.  Pod koniec trzeciego trymestru, kiedy kształt piersi przybiera postać zbliżoną do stożka celem przygotowania ich do karmienia objętość ich wynosi zwykle o 1/3 więcej niż objętość przed ciążą. W tym okresie ciąży nawet wysoki poziom napięcia seksualnego nie powoduje dalszego widocznego powiększenia rozmiarów piersi, dochodzi jedynie do erekcji brodawek i nabrzmienia otoczek bez tak wyraźnej bolesności jak przedtem.
 
Już od początku ciąży zwiększa się unaczynienie miednicy, które podczas pierwszego trymestru i początku drugiego daje odczucie zwiększonego napięcia seksualnego. U kobiet które już rodziły w trakcie podniecenia seksualnego znacznie powiększają się wargi sromowe większe, a wargi sromowe mniejsze powiększają się nawet trzy razy w stosunku do momentu przed pobudzeniem. W trzecim trymestrze ciąży wargi sromowe są stale przekrwione.
 
Pod koniec pierwszego trymestru zwiększa się nawilżenie pochwy zarówno co do ilości, jak i szybkości jego wystąpienia.
 
W badaniach nad reakcjami seksualnymi kobiet ciężarnych stwierdzono, że w pierwszym trymestrze ciąży pobudliwość płciowa i efektywność życia płciowego jest zwykle bardzo zróżnicowana. Do trzeciego miesiąca ciąży, pomimo narastającego przekrwienia narządów płciowych teoretycznie sprzyjających kontaktom seksualnym, wiele kobiet skarży się na depresje, płaczliwość, często niepowstrzymaną senność, a najprzykrzejsze bywają nudności i wymioty. Dolegliwości te wprawiają kobietę w zły nastrój, jest ona nadmiernie drażliwa i nie zawsze chętna do współżycia. W tym okresie partner powinien okazać cierpliwość, troskliwość i czułość, które złagodzą jej zły nastrój psychiczny i dolegliwości fizyczne. Wszystkie te nieszkodliwe zwykle, ale bardzo  nieraz pogarszające samopoczucie dolegliwości kończą się najczęściej jak ręką odjął z końcem trzeciego miesiąca. Wiele kobiet z obawy przed uszkodzeniem płodu  często ogranicza swobodę współżycia, pomimo braku przeciwwskazań lekarskich. Większość kobiet obserwuje u siebie, że pod koniec pierwszego lub zaraz na początku drugiego trymestru ciąży poziom napięcia seksualnego wyraźnie się u nich podwyższył. Osiąga ono bardzo wysoki poziom w drugim i trzecim trymestrze.
 
Wiele kobiet które dotychczas uważały się za ’’oziębłe” odkrywa nagle w sobie uśpioną dotąd intensywną pobudliwość seksualną. Są to kobiety, które rozwijają się w pełni i zaczynają odczuwać rozkosz seksualną dopiero w okresie pierwszej ciąży. Przyczyna nagłej zmiany leży w znacznym ukrwieniu pochwy i macicy w przebiegu ciąży, co rozwija oraz poprawia słabo dotąd działający mechanizm dopływu krwi w czasie stosunku i umożliwia osiągnięcie orgazmu. Intensywne ciążowe przekrwienie narządów rodnych kobiety aż do końca siódmego miesiąca ciąży pozwala tym właśnie kobietom przeżywać nie tylko pierwsze orgazmy w ich życiu, ale nawet po kilka w czasie jednego stosunku. Orgazm i współżycie seksualne u zdrowych kobiet nie wywierają żadnego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży.
 
Płód jest dobrze ukryty w macicy, chroniony przed wstrząsami i zagrożeniami bakteryjnymi przez błony płodowe i materac wód płodowych.
 
Niektóre kobiety obawiają się, czy orgastyczne skurcze macicy nie mogą wywołać przedwczesnych skurczów porodowych. Nawet jeśli macica ulegnie dość znacznemu stwardnieniu, to te spazmatyczne skurcze nie mają nic wspólnego ze skurczami porodowymi. Nie są one bolesne i nie mają wpływu na poród. Macica w zaawansowanej ciąży po skurczu w fazie orgazmu może jeszcze przejawiać zwiększoną kurczliwość, napinając się potem regularnie jeszcze nawet do pół godziny. Skurcze te uspokajają się jednak samoistnie bez żadnych ujemnych skutków dla dalszego przebiegu ciąży lub ujemnego wpływu na płód.
 
Tendencja do utrzymywania się wzmożonej kurczliwości charakterystyczna jest dla ostatnich dwóch miesięcy ciąży. Powodem tego jest zwiększona pobudliwość macicy w okresie przedporodowym.
Faza odprężenia po orgazmie u kobiety w czasie ciąży różni się od tej, którą przeżywają nieciężarne. Ze względu na utrzymujące się  przekrwienie ciążowe narządów płciowych nie ustępuje u nich przekrwienie po przebytym orgazmie z uwagi na zwolniony odpływ krwi. W drugim trymestrze ciąży przekrwienie spowodowane napięciem seksualnym może trwać od 10 do 4 minut, a w ostatnich miesiącach ciąży może nie ustępować w ogóle. Pozostające po orgazmie przewlekłe przekrwienie to przyczyna tego, że w  drugim i trzecim trymestrze ciąży podniecenie seksualne, utrzymuje się dość długo po stosunku i jak twierdzą kobiety- ich orgazm jest obiektywnie silny i subiektywnie satysfakcjonujący.
 
trzecim trymestrze mogą  pojawiać się u kobiet różne dolegliwości związane różnymi dolegliwościami cielesnymi wynikającymi z fazy rozwoju ciąży. Pojawić się może senność, drażliwość, nadmierne napięcie mięśni brzucha, uczucie pełności, bóle w plecach lub w krzyżu. Wieczorami często zaczynają puchnąć nogi, pojawia się zgaga lub duszność gdy macica uciska na żołądek lub na przeponę. Pojawienie się takich dolegliwości powoduje, że kobieta zaczyna stopniowa odczuwać stopniowy spadek zainteresowań seksualnych. W tym czasie mąż powinien być wyrozumiały i zredukować częstotliwość współżycia. W czasie ostatnich trzech miesięcy zalecane jest przyjmowanie przez kobietę pozycji na boku, ażeby unikać ucisku na brzuch kobiety. Jeżeli w trakcie współżycia z okresu poprzedzającego ciążę kobieta przyzwyczajona była do kontaktów pozycjach w których dochodzi do głębokiej penetracji pochwy co idzie w parze z uderzeniem żołędzią członka w szyjkę macicy, należy pamiętać, iż przez cały okres ciąży należy unikać potrącania szyjki macicy oraz zwracać uwagę na to aby członek wprowadzany był ostrożnie i niezbyt głęboko.  
 
Kobiety u których występowały samoistne poronienia, lub których ciąża jest zagrożona poronieniem, powinny unikać kontaktów seksualnych w okresie pierwszego trymestru., gdyż jest to faza największej skłonności do poronień. Decyzja o podjęciu kontaktów seksualnych musi być każdorazowo skonsultowana z lekarzem prowadzącym.
 
Kobiety o drobnej budowie ciała, wątłe lub źle znoszące ciążę powinny unikać stosunków seksualnych w okresach, w których w przypadały by terminy kolejnych miesiączek. Okres, bowiem w którym wypadałaby kolejna miesiączka, jest szczególnie zagrożony poronieniem. Warto zatem zaznaczyć sobie w kalendarzu te terminy.
W ostatnich tygodniach ciąży (4-6) tygodni przed terminem spodziewanego porodu konieczne jest zaniechanie odbywania stosunków płciowych z uwagi na niebezpieczeństwo wprowadzenia bakterii i możliwość powstania zakażenia w razie rychłego porodu. Bakterie te w trakcie porodu przedostać by się mogły z pochwy do macicy i spowodować by mogły poważne powikłania. Poza tym u niektórych kobiet w ostatnim okresie przed porodem istnieją zdecydowane przeciwskazania do współżycia z uwagi na możliwość przyspieszenia akcji porodowej.
 
Przeciwskazania do podejmowania kontaktów seksualnych w okresie ciąży stanowią niektóre powikłania ciąży , jak: krwawienie podczas ciąży, przedwczesne odpłynięcie wód płodowych lub groźba poronienia lub porodu przedwczesnego.
 
Przy okazji tematu ciąży należy przypomnieć o problemie który nie jest dość często sygnalizowany. Kobiety którym lekarz zalecił unikanie kontaktów seksualnych z powodu zagrożenia poronieniem niekiedy starają się zastąpić brak satysfakcji ze stosunku satysfakcją uzyskaną na drodze masturbacji. Badania reakcji seksualnych prowadzonych w czasie masturbacji doprowadziły do stwierdzenia, że skurcze macicy będące wynikiem autostymulacji są o wiele intensywniejsze i trwają dłużej niż te, które są wynikiem stosunku. Zatem wspomniane kobiety należy również przestrzegać nie tylko przed odbywaniem stosunków seksualnych ale również, lub przede wszystkim przed uprawianiem masturbacji w pierwszym trymestrze ciąży.
 
Dla seksualności kobiety ciężarnej ważne jest oddziaływanie więzi partnerskich. Jak wynika z badań ankietowych przeprowadzanych wśród ciężarnych kobiet, część z nich ma zwiększoną potrzebę dotykania, przytulania się i bliskości, bez stosunków seksualnych.
 
Inną zmienną wpływającą na seksualność ciężarnych jest ich wyobrażenie o zmieniającym się ich ciele. Zmiany pigmentowe, zniekształcona sylwetka i stale rosnący brzuch prowadzą do niepewności co do możliwości swojego ciała. Zmienione zaś wyobrażenie kobiety o sobie samej może z kolei wpływać na jej samoocenę seksualną i zachowania. Będąc w szczególnym stopniu uwrażliwiona przez swój stan, kobieta potrzebuje pewności: ”Czy moje kształty go pociągają? ”Czy On nadal mnie pragnie?”  
 
Są mężczyźni dla których żona w ciąży niestety przestaje być atrakcyjna i rezygnują ze współżycia, pod pretekstem troski o jej zdrowie lub troski przyszłe dziecko. Często wywołuje to zaniepokojenie u kobiety i obawę utrwalenia się w przyszłości tego stanu. Zwłaszcza, że niektórzy często podejmują wówczas kontakty pozamałżeńskie. Nie świadczy to dobrze o relacjach partnerskich w związku i stawia pod dużym znakiem zapytania trwałość uczuć takiego mężczyzny.
 
Zdarzają się również sytuacje, gdy niepewne siebie kobiety pod pretekstem swego stanu odmawiają wszelkich kontaktów. Jest to również postawa nieprawidłowa. Ciąża nie może stać się zbyt trudną próbą dla małżeństwa. Kryje się tu niebezpieczna pułapka. Kobieta powinna mieć na uwadze, że mężczyzna nawet o przeciętnym temperamencie przyzwyczajony do regularnego współżycia z żoną  niezwykle trudno się godzi na nagłą abstynencję i często fizycznie źle ją znosi.
 
Warto zatem podejmować wzajemne kontakty pod postacią masturbacji mężczyzny z udziałem żony, lub wzajemne pieszczoty, które zadowolą męża, lecz nie doprowadzą do orgazmu u żony ( w przypadku gdy istnieją ku temu przeciwskazania lekarskie ).
 
Po urodzeniu dziecka następuje okres połogu, trwający sześć tygodni, i w tym okresie stosunki seksualne są absolutnie niedozwolone. W tym czasie pochwa i krocze goja się po przebytym porodzie, a macica wraca stopniowo do swoich rozmiarów. Intensywne przekrwienie narządów rodnych występujące przez całą ciążę cofa się, a szyjka macicy otwarta po porodzie zamyka się  W związku z tymi przemianami w okresie tym pieszczoty małżonków z konieczności ograniczają się do pieszczenia męża. Tym bardziej ,że reakcje seksualne kobiety w tym czasie mają słabszą intensywność i próby wywołania orgazmu u kobiety mogą spełznąć na niczym ponieważ kobieta nie jest jeszcze gotowa do odbierania bodźców seksualnych. Natomiast po upływie sześciu tygodni od porodu można bez przeszkód ponownie rozpocząć współżycie seksualne zachowując jednak pewien umiar. Dopiero po upływie trzech miesięcy po porodzie pochwa i narządy rodne powrócą do stanu poprzedzającego ciążę.