Diagnostyka przedwczesnego wytrysku

Podstawą diagnostyki wytrysku przedwczesnego (PE – premature ejaculation) jest dobrze zebrany wywiad kliniczny, zarówno w aspekcie medycznym, jak i psychologicznym. W około 90 % przypadków pozwala postawienie jednoznacznej, trafnej diagnozy. Współcześnie obowiązujące definicje przedwczesnego wytrysku wskazują na cztery objawy, które powinny być brane pod uwagę przy stawianiu rozpoznania:
1. czas dochodzenia do wytrysku,
2. niezdolność do jego odroczenia,
3. dystress spowodowany występującą dysfunkcją,
4. pogorszenie relacji partnerką.
 
Badanie przedmiotowe powinno potwierdzić lub wykluczyć obecność chorób układu krążenia, chorób układu wydzielania wewnętrznego lub zmian neurologicznych mogących leżeć u podłoża PE lub z nim współwystępować. W diagnostyce PE nie opracowano specyficznych testów laboratoryjnych służących diagnostyce różnicowej. Zastosowanie znajdują jedynie te badania, których konieczność wynika z badania fizykalnego lub badania podmiotowego. Praktycznymi narzędziami badawczymi są kwestionariusze i skale samooceny pacjenta. Właściwie wybrane kwestionariusze i skale ocen mogą dostarczyć dodatkowych i bardziej szczegółowych danych, które uzupełnią informacje uzyskane podczas wywiadu, jak również umożliwiają skuteczne monitorowanie postępów leczenia.
 
BADANIE PRZEDMIOTOWE
 
Badanie przedmiotowe (somatyczne) należy do rutynowego postępowania w diagnostyce wytrysku przedwczesnego. Badanie somatyczne dostarcza wielu ważnych informacji istotnych w różnicowaniu tej dysfunkcji, przede wszystkim czy nie występują ewentualne wady budowy narządów płciowych, schorzenia mogące wpływać na sprawność seksualną badanego lub objawy innych chorób, które mogą upośledzać sprawność organizmu.
 
Badanie neurologiczne pozwala na stwierdzenie, czy nie występują objawy neurologiczne mogące wpływać na sprawność seksualną np.: neuropatia obwodowa lub encefalopatia. Obejmuje ono badanie nerwów czaszkowych, odruchów: brzusznych, nosidłowych, opuszkowo-jamisty, odbytniczy, czucie w obrębie miednicy małej, pachwin i ud. Uszkodzenie dolnego odcinka rdzenia kręgowego (uraz, guzy rdzenia, SM) może być przyczyną wytrysku przedwczesnego.[1] U pacjentów, którzy nie kontrolują prawidłowego poziomu cukru we krwi prawdopodobieństwo wystąpienia przedwczesnego wytrysku jest dziewięciokrotnie większe u pacjentów z normoglikemią. [2]
 
Badanie fizykalne obejmuje ocenę stanu narządów płciowych: moszny, jąder, najądrzy i nasieniowodów, prącia i gruczołu krokowego. Jednym z czynników etiologicznych wytrysku przedwczesnego jest krótkie wędzidełko napletka. Miejsce umocowania wędzidełka posiada receptory czuciowe reagujące na naciąganie podczas stosunku. Zarówno ból odczuwany podczas erekcji, jak i zwiększone tarcie w okolicy pod żołędzią mogą podczas stosunku stać się powodem przedwczesnego wytrysku [3, 4]. Wtórny przedwczesny wytrysk może być objawem bezobjawowych procesów zapalnych w obrębie narządów płciowych, które powodują nadwrażliwość receptorów nerwowych na stymulację. U około 50 % mężczyzn z wytryskiem przedwczesnym stwierdzono zapalenie gruczołu krokowego wcześniej nie zdiagnozowane. [5, 6]. Zmiany zapalne w obrębie żołędzi wywołane infekcją grzybiczą lub bakteryjną, miejscowe stany alergiczne wywołane lubrykantami lub środkami higieny mogą wzmagać wrażliwość żołędzi, co może prowadzić do przedwczesnego wytrysku.
 
POMIAR CZASU IELT
 
Celem zobiektywizowania kryteriów diagnostycznych przedwczesnego wytrysku w roku 1994 został wprowadzony termin medyczny IELT  (Intravaginal Ejaculatory Latency Time), który oznacza czas, jaki upłynął od momentu wprowadzenia prącia do pochwy do wystąpienia wytrysku nasienia. [7] Zarówno partner, jak i partnerka mogą dokonywać pomiaru IELT stoperem, ale za każdym razem pomiaru powinna wykonywać ta sama osoba, [8, 9, 10]. Badania przeprowadzone na zdrowych mężczyznach w roku 2005 wykazały, że mediana tego czasu wynosi 5,4 minuty. Występują różnice pomiędzy mieszkańcami różnych krajów. W przypadku Anglików czas ten wynosił 7,3 minuty, Amerykanów – 7,0 minut, Hiszpanów – 6,0 minut, Niemców – 3,5 minuty. Stwierdzono ponadto, iż mężczyźni powyżej 50 r.ż. mieli przeciętnie krótsze czasy do wytrysku – 4,2 minuty w porównaniu z grupą wiekową
18-30 lat, której średni czas wynosił 6,5 min. [11]
 
IELT poniżej 15 sekund wskazuje na ciężką postać wytrysku przedwczesnego, czas od 15 sekund do 1 minuty na umiarkowaną, a od 1 do 2 minut za postać łagodną. IELT powyżej 2 minut nie jest traktowany jako patologiczny. [12, 13]
 
IELT nie jest wystarczającym wskaźnikiem pozwalającym na postawienie diagnozy PE. Przyjmuje się, że w przypadku indywidualnego subiektywnego szacowania IELT przez pacjentów (pomiar czasu stoperem) zarówno wskaźnik czułości jak i trafności wynoszą blisko 80%. W celu podniesienia skuteczności diagnozy zaleca się jednoczesną ocenę subiektywnego poczucia kontroli nad ejakulacją, stopnia zadowolenia ze współżycia (od 0 = bardzo niskie, do 4 = bardzo wysokie) oraz poczucia dystressu oraz trudności interpersonalnych (od 0 = brak, do 4 = bardzo nasilone) [14, 15].
 
KWESTIONARIUSZE
 
Stosowanie standardowych technik badawczych pozwala na uzyskanie informacji, które są porównywalne zarówno u indywidualnych pacjentów w różnym czasie, jak również między pacjentami lub grupami pacjentów. Zalecanymi narzędziami umożliwiającymi zobiektywizowanie postawionej wstępnie diagnozy PE są trzy następujące kwestionariusze:
 
1. Kwestionariusz Diagnostyczny Przedwczesnego Wytrysku (Premature Ejaculation Diagnostic Tool). Jest to 5 punktowy kwestionariusz oparty na badaniach populacyjnych przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych, Niemczech oraz Hiszpanii. Pozwala na ocenę poczucia kontroli nad wytryskiem, minimalnego poziomu stymulacji potrzebnej do ejakulacji, odczuwanego poziomu dystressu oraz obecności trudności interpersonalnych będących wynikiem PE [16].
Pobierz Kwestionariusz DPW
2.  Profil przedwczesnego wytrysku (PEP -Prematue Ejaculation Profile). Jest to 4 punktowy kwestionariusz oparty na badaniach populacyjnych przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych oraz pięciu krajach europejskich. PEP jest narzędziem służącym do samooceny mężczyzn w zakresie kontroli nad wytryskiem, zadowolenia z życia seksualnego, odczuwanego stresu oraz problemów interpersonalnych będących wynikiem PE. Przydatny jest do oceny postępów leczenia.  [17].
Pobierz Kwestionariusz PPW
3. Wskaźnik przedwczesnego wytrysku (IPE – Index of Premature Ejaculation) jest to 10 punktowy kwestionariusz oparty na badaniach populacyjnych przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, Turcji, Holandii, Hiszpanii, Norwegii, Niemczech., Francji i Włoszech. Kwestionariusz IPE jest wiarygodnym narzędziem do oceny: kontroli nad wytryskiem, zadowolenia z życia seksualnego lub stresu z niego wynikającego u mężczyzn z wytryskiem przedwczesnym. Jest przydatny do monitorowania wydłużania się czasu wytrysku pod wpływem zastosowanych metod leczenia.[18].
Pobierz Kwestionariusz WPW
 

Piśmiennictwo:

 
1. Kuhr C.S. i wsp. Premature Emission after Spinal Cord Injury. J. Urol. 1995;153:429-431
2. El-Sakka A.I. Premature Ejaculation in Non-Insulin Dependent Diabetic Patients. Int. J. Anrol. 2003; 126:329-334
3. Rejasse S. Premature ejaculation. J. Urol. (Paris) 1987 ; 93 :557-560
4. Wabrek A.J. Wabrek C.J. Dyspareunia J. Sex Martial Ther. 1975 ;1 : 234-241
5. Screponi E i wsp. Prevalence of Chronic Prostatitis in Men with Premature Ejaculation Urology 2001; 58:198-202 .
6. Brown A.J. Ciprofloxacin as Cure for Premature Ejaulation  J Sex Martial. Ther. 2000; 26:293-320
7Waldinger M.D., Hengeveld M.W., Zwinderman A.H. Paroxetine treatment of premature ejaculation: a double-blind, randomized, pla-cebo-controlled study. Am. J. Psychiatry, 1994; 151(9): 1377-1379
8.Waldinger M., Hengeveld M., ZwindermanA., Olivier B . An empirical operationalization study of DSM-IV diagnostic criteria for premature ejaculation. Int J Psychiatr Clin Pract 1998, 2: 287 – 293
9.Waldinger M., ZwindermanA., Olivier B. Antidepressants and ejaculatin: A double blind, randomized, placebo-contolled fixed dose study with paroxetine, sertaline and nefazoone. J Clin Psychopharmacol 2001, 21: 293-297
10.Rowland D., Cooper SE., Schneider M. Defining Premature Ejaculation for Experimetal and Clinical Investigations. Arch Sex Behav 2001, 30: 235-253
11. Waldinger M.D i wsp.  A Multinational Population Survey of Intravaginal Ejaculation Latency Time J. Sex. Med. 2005; 2: 492-497
12. Waldinger M.D proposal for a Definition of Lifelong Premature Ejaculation Based on Epidemiological Stopwatch Data. J. Sex. Med. 2005; 2: 498-507
13.Chris G. McMahon;The DSM-IV-TR Definition of Premature Ejaculation and its Impact upon the Results of Epidemiological Studies.European Urology 2008; 53: 887–889
14.Rosen R.C., McMahon C.G., Niederberger C., Broderick G.A., Jamieson C., Gagnon
D.D. Correlates to the clinical diagnosis of premature ejaculation: results from a large observational study of men and their partners. J. Urol., 2007; 177(3): 1059-1064.
15.Patrick DL, Rowland D, Rothman M. Interrelations Among of Premature Ejaculation: The Central Role of Perceived Control.
16. Symonds T., Perelman M., Althof S., Giuliano F., Martin M., Abraham L., Crossland A., Morris M., May K. Further evidence of the reliability and validity of the premature ejaculation diagnostic tool. Int. J. Impot. Res., 2007; 19(5): 521-525
17.Patrick DL, Giuliano F, Ho KF, Gagnon DD, McNulty P, Rothman M. The Premature Ejaculation Profile: validation of self-reported outcome measures for research and practice. BJUI 2008;103:358-364
18.Althof S, Rosen R, Tara Symonds T,  Mundayat R, May K, Abraham L. Development and Validation of a New Questionnaire to Assess Sexual Satisfaction, Control, and Distress Associated with Premature Ejaculation. J Sex Med 2006; 3:465–475